Blog

Wat is payrolling?

Payrolling is meer dan het inschakelen van een administratiekantoor. Een administratiekantoor neemt alleen de personeelsadministratie op zich. De werknemers treden/blijven gewoon in dienst bij het bedrijf waar ze werken. Bij payrolling treden de personeelsleden officieel bij het payrollbedrijf in dienst. Payrolling is in de wet omschreven. Van payrolling is sprake als: het bedrijf waar uiteindelijk gewerkt […]

Motiveer uw horecawerknemers

Gemotiveerde werknemers zijn vaker bereid om een stapje extra te doen. Bovendien stralen ze in hun horecawerk en richting gasten enthousiasme en een positieve houding uit. Aandacht voor de motivatie van uw werknemers loont dus! Een aantal adviezen kunnen u daarbij helpen. Benadruk het belang van het werk. Zorg ervoor dat de taken herkenbaar en […]

Slechtnieuwsgesprek hoe doe je dat?

Als leidinggevende heeft u soms de twijfelachtige eer om ‘slecht nieuws’ aan uw personeel te brengen. Dat kunt u doen in een teamoverleg als het meerdere werknemers aangaat. Sommige onderwerpen lenen zich meer voor één-op-één gesprekken. Voorbeelden van moeilijke gespreksonderwerpen zijn: Disfunctioneren Wangedrag Persoonlijke hygiëne Een conflict op het werk Een (voorgenomen) ontslag Het is […]

Hoe ga je om met ziekte tijdens vakantie

Alle werknemers hebben recht op vakantie. Vakantie bevordert de gezondheid en de productiviteit van werknemers. Het is dus ook in het belang van de werkgever en van het team dat werknemers hun vakantiedagen opnemen. Ziek tijdens vakantie Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen […]