Motiveer uw horecawerknemers

Gemotiveerde werknemers zijn vaker bereid om een stapje extra te doen. Bovendien stralen ze in hun horecawerk en richting gasten enthousiasme en een positieve houding uit. Aandacht voor de motivatie van uw werknemers loont dus! Een aantal adviezen kunnen u daarbij helpen.

  • Benadruk het belang van het werk. Zorg ervoor dat de taken herkenbaar en zinvol zijn en uit uw waardering voor hetgeen uw werknemers doen.
  • Geef eigen regelruimte en vertrouwen. Behandel uw werknemers dus als volwassen mensen die zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Waardeer hetgeen de medewerker goed in is. Dat heeft een positief effect op zijn motivatie.
  • Maak de inspanning van de medewerker zichtbaar. Geef positieve feedback, zorg voor terugkoppeling over de werkresultaten en zorg voor balans in geven en nemen.
  • Organiseer samenwerking en verbinding. Samenwerken met andere is vaak een bron van motivatie.
  • Zorg voor uitdaging, zodat de werknemers zijn werk niet op de automatische piloot gaat doen.
  • Ruim praktische obstakels op. Dat voorkomt frustratie bij de werknemer.
  • Zoek bij motivatieproblemen eerst de dieperliggende oorzaak. Wacht daar niet te lang mee.
  • Let op uw eigen voorbeeldgedrag. Dat werkt motiverend voor uw werknemers.

Zorg ervoor dat werknemers hun eigen bijdrage aan het werk betekenisvol vinden. Regelmatig contact met gasten of met collega’s van een andere afdeling kan daaraan bijdragen. Wees ook regelmatig op de werkvloer aanwezig en uit uw waardering voor uw werknemers.

Maak taken herkenbaar en zinvol

Het is belangrijk dat werknemers hun eigen bijdrage ervaren als betekenisvol. Vaak maakt iemands werk deel uit van een groter geheel. Kijk dan hoe de taak zo vorm te geven is dat uw werknemer het belang van zijn eigen aandeel in het grotere geheel blijft zien en zich daarvoor ook verantwoordelijk kan voelen.

Ook het werken vanuit een gedeelde visie, die duidelijk maakt ‘wat we als organisatie of team willen zijn’, draagt bij aan het gevoel dat het werk zinvol is.

Organiseer ‘klant’-contact

Bij elke soort werk hoort een ‘klant’, iemand voor wie de werknemer zijn werk doet.

Zorg ervoor dat uw horecawerknemers regelmatig zelf (face-to-face) in contact komen met hun ‘gasten’. Uw werknemers krijgen zo een goed beeld voor wie ze hun werk doen en wanneer diegene tevreden is over het geleverde werk. Het werk goed doen voor ‘degene voor wie je het doet’ geeft voldoening en is daarom voor werknemers een enorme motivator.

Uit uw waardering

Heb oog voor wat uw werknemers doen en toon waardering voor het werk dat zij in de praktijk neerzetten. Voor leidinggevenden is het een valkuil te ver af te drijven van ‘waar het echte werk gedaan wordt’. Andere managementtaken eisen voortdurend uw aandacht op.
Organiseer voor uzelf daarom regelmatig gelegenheden waarin u voeling houdt met de praktijk, zoals een uurtje meedraaien ‘op de werkvloer’. Dan kunt u tegelijk uw waardering ook concreet uiten.