Slechtnieuwsgesprek hoe doe je dat?

Als leidinggevende heeft u soms de twijfelachtige eer om ‘slecht nieuws’ aan uw personeel te brengen. Dat kunt u doen in een teamoverleg als het meerdere werknemers aangaat. Sommige onderwerpen lenen zich meer voor één-op-één gesprekken. Voorbeelden van moeilijke gespreksonderwerpen zijn:

 • Disfunctioneren
 • Wangedrag
 • Persoonlijke hygiëne
 • Een conflict op het werk
 • Een (voorgenomen) ontslag

Het is niet raadzaam een gesprek over een moeilijk onderwerp uit de weg te gaan. De werknemer wordt dan niet aangesproken op ongewenst gedrag, krijgt geen kans om zijn kant van het verhaal te vertellen en zijn negatieve gedrag wordt niet bijgestuurd. Door een gesprek met slecht nieuws te ontwijken, kunnen geruchten ook de overhand krijgen. Het aangaan van een slechtnieuwsgesprek komt u misschien dus niet aantrekkelijk voor, maar heeft zeker voordelen.

8 Tips om een slechtnieuwsgesprek voor te bereiden.

 1. Vraag u op voorhand altijd af of u zelf de aangewezen persoon bent om het slechte nieuws te brengen.
 2. Wacht niet te lang met het voeren van een gesprek. De situatie kan anders escaleren.
 3. Bereid het gesprek goed voor. Op die manier houdt u de regie over het gesprek.
 4. Breng de boodschap positief. Daar zijn verschillende technieken voor.
 5. Luister naar uw werknemer.
 6. Verken samen met de werknemer oplossingen.
 7. Maak vervolgens afspraken hoe het gedrag verbeterd moet worden.
 8. Niet iedere werknemer reageert positief en coöperatief op slecht nieuws. U kunt verschillende dingen doen om om te gaan met weerstand.

Voordelen van een slechtnieuwsgesprek

Een gesprek voeren over een probleem kan ervoor zorgen dat een eventueel onderliggende oorzaak wordt blootgelegd, waarna de oorzaak aangepakt kan worden. Het voeren van een gesprek over problemen op de werkvloer voorkomt in veel gevallen dat een probleem escaleert. Wijst u een werknemer op zijn slechte prestaties (en spreekt u een verbetertraject af), dan kan de werknemer zijn prestaties verbeteren.

Escaleert het probleem alsnog, dan zal een rechter uw bedrijf er in ieder geval niet op wijzen dat de werknemer niet is gewaarschuwd, niet om opheldering is gevraagd of dat uw bedrijf heeft verzuimd om een oplossing te zoeken voor het probleem.

Zelf gesprek voeren?

Vraagt u zichzelf als leidinggevende altijd af of u de geschikte persoon bent om het probleem met de werknemer te bespreken. Soms is het beter om het gesprek door iemand van de HR-afdeling te laten voeren. Bijvoorbeeld als uzelf betrokken bent bij het probleem. Denk hierbij aan een werknemer die zich heeft misdragen naar u toe.

Door het gesprek door een ander te laten voeren, wordt voorkomen dat de schijn van vooringenomenheid wordt gewekt. Mr. Einstein kan u hierbij helpen, neem contact op voor de mogelijkheden.