Wat is payrolling?

Payrolling is meer dan het inschakelen van een administratiekantoor. Een administratiekantoor neemt alleen de personeelsadministratie op zich. De werknemers treden/blijven gewoon in dienst bij het bedrijf waar ze werken. Bij payrolling treden de personeelsleden officieel bij het payrollbedrijf in dienst.

Payrolling is in de wet omschreven. Van payrolling is sprake als:

  • het bedrijf waar uiteindelijk gewerkt moet worden (de inlener) zelf de werving en selectie van de medewerker heeft gedaan,
  • de werknemer officieel in dienst treedt van het payrollbedrijf en
  • de werknemer daarna exclusief bij de inlener aan het werk gaat.

Het verschil tussen payrolling en het inhuren van een uitzendkracht is de werving van het personeel. Bij payrolling zoekt en kiest het bedrijf waar de werknemer uiteindelijk moet gaan werken zelf naar een geschikte kandidaat. Bij uitzending gaat het uitzendbureau op zoek naar een geschikte uitzendkracht. Bovendien is bij payrolling de bedoeling dat de medewerker alleen bij het bedrijf werkt dat hem via payrolling inhuurt. Uitzendkrachten worden vaak bij verschillende bedrijven ingezet.

Administratiekantoor -> neemt alleen de administratieve rompslomp uit handen
Payrollbedrijf -> neemt administratie én arbeidsrechtelijke rompslomp uit handen
Uitzendbureau -> neemt administratieve, arbeidsrechtelijke én werving en selectie-rompslomp uit handen.

De arbeidsrechtelijke rompslomp kan bij payrolling niet helemaal uit handen worden genomen van het bedrijf waar de werknemers werken. Reorganiseert uw bedrijf, dan moet u uitdrukkelijk rekening houden met payrollwerknemers. Zij tellen bijvoorbeeld even zwaar mee in de afspiegeling als eigen werknemers.

Payrollwerknemers hebben bovendien aanspraak op dezelfde rechten als hun collega’s die rechtstreeks bij het bedrijf in dienst zijn. Qua pensioen heeft de payrollwerknemer recht op een ‘adequate’ pensioenregeling. Dat betekent dat de payrollwerknemer ofwel dezelfde basispensioenregeling aangeboden moet krijgen als vergelijkbare eigen werknemers van de inlener, ofwel – als dat niet lukt – een basispensioenregeling van de payrollonderneming. Omdat de payrollondernemingen hebben aangegeven dat ze tijd nodig hebben om deze basispensioenregeling – die aan diverse voorwaarden moet voldoen – op te tuigen, geldt deze pensioenverplichting pas vanaf 1 januari 2021.

Nieuwe regels per 1 januari 2020 (WAB)

De regels voor werken met payrollwerknemers zijn op 1 januari 2020 veranderd. In het kort komt het erop neer dat een payrollwerknemer vanaf dan recht heeft op dezelfde (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks bij u in dienst (zouden) zijn. Dus uw eventuele cao, maar ook uw arbeidsvoorwaardenreglement, functiehuis, enzovoort, zijn sindsdien ook van toepassing uw payrollwerknemers. De kans is groot dat het werken met payrollwerknemers daardoor sinds 1 januari 2020 duurder is geworden.

Vanaf 1 januari 2021 stijgen de payrollkosten nog verder, omdat vanaf dan ook voor de payrollwerknemers een zelfde pensioenregeling – en als dat niet kan, een adequaat pensioen – geregeld moet worden (dat hoeft nu dus nog niet).